Project Description

AUTHOR

Rabia Tolunay
Yavan

Giresun, Turkey

AUTHOR

Rabia Tolunay
Yavan

Giresun, Turkey

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Giresun’da doğup, 1991 yılından itibaren ebeveynlerimin Kazakistan’daki öğretim üyeliği görevleri sebebiyle orada büyüdüm. İlk ve Ortaöğretim dahil Güney Kazakistan’da Rus okulunda eğitim gördüm. Lisansımı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk–Kazak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde, Yüksek Lisans eğitimimi ise yine aynı üniversitenin Türkoloji bölümünde tamamladım. Şu anda Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında Doktora öğrenimimin ilk yılındayım. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Kültürel Miras ve Turizm Bölümünde okuyarak kendimi daha çok geliştirmeyi amaçlamaktayım. Akademik yaşantımın yanı sıra Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları topluluğunun bir üyesiyim.

Я гражданка Турецкой Республики. Я родилась в городе Гиресун в Турции, и в связи академическо-преподовадельской службы родителей с 1991 года, я выросла в Казахстане. Я училась в русской школе в Южно Казахстанской Области. Окончила Международные Отношения в Международном Казахско-Турецком Университете имени Кожа Ахмеда Яссави, и получила степень магистратуры в Тюркологическом отделе того же университета. В данное время являюсь студентом Докторской Степени Исторического Отдела Института Социальных Наук Университета Тракия. Хочу улучшить себя в плане образования, обучаясь в заочном факультете Университета Анадолу в сфере Культурного Наследия и Туризма. Я являюсь членом Ассоциации Защиты Животных Университета Тракия.