Project Description

DESIGNER

Dolunay
Bayatlı

Baghdad, Iraq

DESIGNER

Dolunay
Bayatlı

Baghdad, Iraq

3 Mayıs 1983, Irak-Bağdat’ta doğdum. Saddam’ın Türklere karşı yaptığı baskı ve şiddette maruz kalmamak için 1988’de ailece Türkiye’ye sığındık. Anadolu ve Fen Liselerini Edirne’de okuduktan sonra, 2001-2006 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü bitirdim. 2007-2010 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi’nde, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde Yüksek lisansımı “Endüstri Ürünleri Tasarımında İnovasyon” konulu tezimi vererek tamamladım. 2008 yılından bu yana Paşabahçe Mağazaları’nda Butik bölümünde tasarımcı olarak çalışmaktayım. Paşabahçe’de camla tanıştım. “Tarih, Kültür ve Cam” adı altında hem cam, hem de cam olmayan materyaller ile birçok seri ve koleksiyonlarda çalışmalarım oldu. Bu çalışmalar oldukça geniş arşiv, kütüphane, kültür ve müze araştırmaları yapmama olanak sağladı. Bir ürünü tasarlamak ile yola çıkıp hem yurt içinde ürettirerek hem de yurtdışından tedarik ederek mağazaya çıkmasına kadar olan yolculuğunu yönetmek bana cam ve seramikler üzerinde oldukça iyi deneyim kazandırdı. Cama ve seramiğe farklılık ve yenilik katmak beni oldukça heyecanlandırmakla beraber çalıştığım ürünlerin kronolojisini incelemek beni tarihi olaylara ve antik objelere daha yakın hale getirmektedir.

I was born on 3 May 1983 in Iraq-Bagdad. To avoid Saddam’s violence and oppression against Turks, in 1988, we came to turkey as refugee. After the education at Anatolian and Science High Schools, between 2001-2006, I graduated from Industrial Product Design Department of Istanbul Technical University. Between 2007-2010, I completed my master’s degree in Industrial Design at Mimar Sinan University with my thesis on Innovation in Industrial Design. I work at Pasabahce Magazaları as a designer at boutique section since 2008. I met glass at Paşabahce. Under the titles of History, Culture and Glass, I have designed both glass and non-glass products in many series and collections. These studies required extensive archive, library, culture and museum research. Starting from designing a product, whether it was produced in the country or supplied from abroad, I managed the process from beginning to the store and this made a big contribution to me as a product specialist on both glass and ceramic designs. As it gives great joy to make difference and innovations in designing ceramic and glass objects, also examining the chronology of my work makes me closer to historical events and ancient objects.