Project Description

AUTHOR

Anıl
Şentürk

Sinop, Turkey

AUTHOR

Anıl
Şentürk

Sinop, Turkey

Sinop’ta doğdum. Karadeniz’in parlayan incisi olan bu şehirde 16 yıl yaşadım. Lise ve üniversite eğitimlerim sebebiyle uzun süre göçebe hayatı yaşadıktan sonra Edirne’ye yerleştim. Trakya Üniversitesinde Balkan Dilleri ve Edebiyatları Boşnak Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. Modern dönem Bosna edebiyatı üzerine çalışmalarım devam etmektedir.

Рођен сам у Синопу где сам живео до 16 година. Због средње школе и факултетског образованја живео сам дуго изван града. У Едирнама самм дипломирао на одсеку за Босански Језик и Књижевност Универзитета Тракја. На истом универзитету, настављам студиј савремене босанске кнјижевности.