Project Description

PRESIDENT

Altay
Bayatlı

Baghdad, Iraq
Altay Bayatlı | Vagus Nerve | President

PRESIDENT

Altay
Bayatlı

Baghdad, Iraq

Henüz Irak-İran savaşının daha ilk senesinde medeniyetlerin beşiği Irak-Bağdat’ta dünyaya geldim. İlkokulu orada okurken Saddam’ın Irak Türklerine karşı uyguladığı baskı nedeniyle 1988 ’de savaşın son yılında Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldık. Türkiye-Edirne’ye yerleştik ve burada büyüdüm. 2 yıl Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü okuduktan sonra Klasik Arkeoloji Lisansımı Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden tamamladım. Daha sonra aynı üniversitenin Sanat Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisansımı “Edirne Taş Köprüleri” üzerine yaparak Edirne üzerine arşiv araştırmaları çalışmalarıma devam ettim. Devlet ve özel arşivleri tarayarak Edirne kenti harita, kroki ve planlarını toplayarak, dijital yenilemelerini yapıp günümüze kazandıran çalışmalar ile uğraşmaktayım. Şu an ise Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında Doktora öğrenimime devam etmekteyim. Bunun yanı sıra Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde 2017-2018 Bahar dönemi Antropoloji dersi verdim. Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtlarında göktaşı olayları üzerine de çalışmalar yürütmekteyim.

I first saw the light of day in the first year of the Iraq-Iranian war at Baghdad – Iraq, the cradle of civilizations. We had to emigrate to Turkey in the last year of the war in 1988 because of Saddam’s oppressive regime against to Iraqi Turks when I was studying there in primary school. I, as 8-year-old with my family settled down Edirne – Turkey and raised and lived here until the end of the high school. After I attended two years vocational school, Machinery Programme at Erciyes University in Kayseri, I have achieved to get my bachelor’s degree in Classical Archaeology, at Trakya University, the faculty of arts. Later, at the same university, I continued with archival researches on Edirne City by pursuing Master’s degree in Art History Department on “Edirne Stone Bridges.” I am dealing with the studies that have been done by scanning the state or private archives materials and collecting maps, sketches and plans of Edirne city, making digital restoration and revamping them for today’s. Currently, I am going on my study life with Ph.D. level education process at the Department of History of Trakya University Institute of Social Sciences. Besides, during the spring 2018 semester, I have been lecturing the Anthropology course to social sciences teaching department’s undergraduate students at Trakya University Faculty of Education. I also work on meteorite cases in the Ottoman archive records from state archives of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.